Wielokąty foremne. Pakiet rysowanych kart pracy

6,49 

Wielokąty foremne. Pakiet rysowanych kart pracy to pakiet dwóch rysowanych kart pracy Wielokąty foremne oraz Wielokąty foremne. Zadania.

Opis

Wielokąty foremne. Pakiet rysowanych kart pracy to pakiet dwóch rysowanych kart pracy Wielokąty foremne oraz Wielokąty foremne. Zadania.

Po zakupie produktu należy wydrukować wybrane strony tj. karty pracy do uzupełnienia.

Zawartość:
• rysowana karta pracy Wielokąty foremne,
• rysowana karta pracy Wielokąty foremne. Zadania,
• przykład wypełnienia karty Wielokąty foremne,
• przykład wypełnienia karty Wielokąty foremne. Zadania,
• instrukcja.

Typ szkoły: Szkoła podstawowa

Klasa: klasa 7 i klasa 8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa:
SP VII-VIII IX.1 uczeń zna pojęcie wielokąta foremnego,
SP IV-VI IX.5 uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,
SP IV-VI IX.5 uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne,
SP IV-VI IX.2 uczeń konstruuje trójkąt o danych trzech bokach i ustala możliwość zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta.

Format pliku: plik .PDF do samodzielnego wydruku

Liczba stron: 7

ISBN: 978-83-968008-4-8