Kalendarz matematyczny na rok szkolny 2023/2024

15,99 

Kalendarz matematyczny na rok szkolny 2023/2024 to kalendarz miesięczny przeznaczony do samodzielnego wydruku. Kalendarz zawiera ręcznie rysowane matematyczne ilustracje oraz wybrane: dni matematyczne, święta nietypowe oraz rocznice narodzin słynnych matematyków i naukowców. Kalendarz zawiera również oznaczenia dni wolnych od pracy.

Opis

Kalendarz matematyczny na rok szkolny 2023/2024 to kalendarz miesięczny z ręcznie rysowanymi matematycznymi ilustracjami oraz wybranymi: dniami matematycznymi, świętami nietypowymi oraz rocznicami narodzin słynnych matematyków i naukowców. Kalendarz zawiera również oznaczenia dni wolnych od pracy.

Kalendarz nie zawiera oznaczeń dni związanych z organizacją roku szkolnego.

Po zakupie produktu należy go wydrukować w wybranej przez siebie wersji.

Zawartość:

  • strony z miesiącami w wersji kolorowej (niebieski),
  • strony z miesiącami w wersji w odcieniach szarości,
  • listę dni wolnych od pracy w roku szkolnym 2023/2024,
  • listę wybranych dni matematycznych oraz świąt nietypowych w roku szkolnym 2023/2024,
  • listę rocznic narodzin wybranych słynnych matematyków oraz naukowców.

Typ szkoły: Szkoła podstawowa. Szkoła ponadpodstawowa

Klasa: wszystkie klasy szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Podstawa programowa:

SP.IX.5 uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur,

SP.I.1 uczeń zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe,

SP.XII.1 uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej,

SP.VIII.7 uczeń wykonuje proste obliczenia geometryczne wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów równoramiennych,

SP.IV.1 uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka,

LO.VIII.3 uczeń rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności.

Format pliku: plik .PDF do samodzielnego wydruku

Liczba stron: 32

ISBN: 978-83-968008-1-7