Indywidualne zajęcia online z matematyki

150,00 

Indywidualne zajęcia online z matematyki dla:

  • uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej,
  • uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Cena widoczna przy produkcie dotyczy jednej lekcji.

Opis

Indywidualne zajęcia online z matematyki są przeznaczone dla:

  • uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej,
  • uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Indywidualne zajęcia online z matematyki nie są przeznaczone dla

  • uczniów klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 szkoły podstawowej.

W ramach Indywidualnych zajęć online z matematyki:

  • przygotowuję do egzaminu ósmoklasisty z matematyki,
  • przygotowuję do matury z matematyki na poziomie podstawowym,
  • przygotowuję do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym,
  • na bieżąco pomagam uczniowi lepiej rozumieć tematy aktualnie poruszane podczas lekcji.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze na platformie Google Meet i trwają 60 minut. Jest to niezwykle istotne, aby uczeń szczerze informował, co sprawia mu problem i jeśli czegoś do końca nie rozumie.

Podczas zajęć staram się maksymalnie wspierać proces myślenia ucznia. Punktem wyjściowym jest analiza tego, jak uczeń podchodzi do rozwiązywania zadania. Nie narzucam sposobu rozwiązywania zadania i wnikliwie analizuję poprawność wyników otrzymywanych przez ucznia. W razie problemów, staram się nakierowywać ucznia pytaniami na sposób, w jaki może dane zadanie rozwiązać. W niektórych przypadkach pokazuję, jak można było inaczej lub efektywniej rozwiązać zadanie.

Uczeń powinien posiadać własny tablet graficzny, który będzie wykorzystywał podczas zajęć. To niezwykle istotne, aby to uczeń próbował rozwiązać zadanie, ponieważ to on powinien umieć w przyszłości rozwiązywać zadania egzaminacyjne. Bez posiadania tabletu graficznego przez ucznia, zajęcia będą nieefektywne.

Podczas zajęć korzystamy z: myślenia wizualnego, sketchnotingu, map myśli, tablic wirtualnych, Geogebry i innych platform służących do nauki na odległość.

Przed dokonaniem płatności należy:

W ciągu doby od zakupu otrzymasz szczegółowe informacje na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Jeśli nie jesteś pewny, czy wykupywać zajęcia napisz na magda@wizualnie.art.

Informacje dodatkowe

Cena

45 minut, 60 minut